Staňte se úspěšnou ženou...

Středočeská asociace manažerek a podnikatelek

Chcete sdílet své zkušenosti ?
Hledáte informace pro Vaše podnikání?
Přijďte
mezi nás!

STAMP - Středočeská asociace manažerek a podnikatelek je zapsaným spolkem (dříve občanským sdružením) které poskytuje platformu pro setkávání a spolupráci podnikatelkám a manažerkám působícím především v Praze a ve Středočeském kraji. STAMP byla založena 24. února 2001 a její vznik byl iniciován na II. konferenci Žena - tvůrčí osobnost III. tisíciletí v Praze v lednu 2001. 

Spolupracujeme s dalšími asociacemi podnikatelek a manažerek a ženskými organizacemi v ČR i v zahraničí. Od roku 2009 je STAMP kolektivním členem České manažerské asociace. 

Mise STAMP

  • místo setkávání podnikatelek a manažerek pro navazování nových kontaktů a výměnu zkušeností (networking)
  • platforma pro rychlou a efektivní elektronickou komunikaci pro šíření nápadů a informací
  • podpora činnosti profesionálních žen na nejvyšších řídících pozicích
  • prosazování rovných příležitostí pro muže a ženy především v oblasti profesního uplatnění
  • prosazování povědomí o prospěšnosti žen podnikatelek a manažerek nepodnikatelské veřejnosti a zvyšování jejich společenské prestiže
  • provázání manažerské a podnikatelské reality s teorií, kterou se zabývá naše školství

Co konkrétně pro ženy děláme?

  • hájíme zájmy podnikatelek a manažerek při vládních i samosprávních institucích
  • organizujeme kurzy, přednášky i besedy s inspirativními osobnostmi
  • zapojujeme se do projektů ve spolupráci s dalšími organizacemi
  • zprostředkujeme kontakty a informace


Copyright © 2014-2021 Středočeská asociace manažerek a podnikatelek, všechna práva vyhrazena.