Staňte se úspěšnou ženou...

Středočeská asociace manažerek a podnikatelek

STAMP = Středočeská asociace manažerek a podnikatelek

Cílem STAMP je:

  • být moderní organizací komunikující pomocí e-mailu a webových stránek s minimálním počtem členských schůzí
  • být místem setkávání podnikatelek a příležitostí k navazování nových kontaktů,
  • poskytovat platformu pro výměnu informací, rad, zkušeností i pro společenské pobavení, event. o společných víkendech strávených v příjemném prostředí umožňujícím jak společenské, tak i sportovní vyžití,
  • navazovat a udržovat kontakty s obdobnými asociacemi žen podnikatelek a manažerek v ČR i v zahraničí,
  • přijímat i nepodnikatelky a nemanažerky, chtějí-li se členkami STAMP komunikovat a podílet se na realizaci cílů STAMP.

Spolu s dalšími regionálními asociacemi, například MAPM na Moravě, JAPM v Jižních Čechách, BPW II a dalšími, které vznikají a dále budou vznikat, sdílí STAMP záměr spoluvytvořit platformu sdružující podnikatelky a manažerky z celé České republiky.

Pravidelná setkání se konají každé poslední pondělí v měsíci od 18:00 hodin, místo je vždy předem upřesněno v pozvánce pro členky a na webových stránkách v rubrice „Nejbližší akce“

Předpokladem aktivního členství ve STAMP je:

  • chuť se sdružovat osobně i pomocí webu, e-mailu a sociálních sítí
  • osobní e-mailová adresa a možnost pravidelného přístupu k internetu
  • zaplacený roční členský příspěvek ve výši minimálně 500,– Kč na účet STAMP 176441512/0300 vedený u ČSOB, Praha 1, Václavské nám. 32.

 

 

Copyright © 2014-2021 Středočeská asociace manažerek a podnikatelek, všechna práva vyhrazena.